Tin tức - Sự kiện

Bạn đã bao giờ ... đánh con mình?

BẠN ĐÃ BAO GIỜ...ĐÁNH ĐÒN CON MÌNH?Trong cơn nóng giận, bạn lỡ tay tát con một cái thật đau, vọt vài roi liên tiếp vào...